foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Mes Facebook'e

Youtube kanalas

youtube

Metraštis

270374197 3071618746411972 4444444444444444444440564562605269039 n


 Atidarėme Lidijos Meškaitytės metus. Virtuali menotyrininkės Marijos Kuodienės paskaita pristatė dailininkės unikalią kūrybą, sudėtingą gyvenimą, savitą požiūrį į supančią aplinką.

 Paskaitos nuoroda YouTube kanale:Paskaita apie Lidiją Meškaitytę - YouTube
 
 IMG 20220209 180743

2022m. Gegužės 6 d. Jurbarko turizmo ir verslo centras kartu Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centru, Vinco Grybo memorialiniu muziejumi ir Violetos galerija suorganizavo infoturą apie Lidiją Meškaitytę. Dalyviai iš arčiau galėjo susipažinti su menininkės kūryba ir gyvenimu aplankyti jos sodybą.

Jurbarko turizmo ir informacijos centro nuotraukos

279757862 5682038525145459 6859495933602124382 n kopija279845054 5682038205145491 7199760792187149431 n279849397_5682036225145689_4868746622186463612_n.jpg279868937 5682037931812185 1041449558665111548 n279898224 5682035848479060 8460841326603417569 n279972172_5682037305145581_3561155674073477379_n.jpg

    2022m. LIepos 30 d., Smalininkuose vyko renginiai, skirti Lidijos Meškaitytės metams paminėti. Ekumeninės pamaldos senosiose Smalininkų liuteronų kapinaitėse, uždegant atminimo žvakeles ant dailininkės Lidijos Meškaitytės kapo. Vėliau iškilminga ceremonija suteikiant skvereliui dailininkės vardą, prasidėjęs Aušrai Mičiulei skambinant Mažosios Lietuvos arfa. Renginius vainikavo plenero darbų paroda, jungtinė Jurbarko Konstantino Glinskio teatro ir Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro Smalininkų mėgėjų teatro "Ąžuolynė" teatrinė miniatiūra "Lidija" (scenarijaus autorė ir režisierė Danutė Budrytė-Samienė) bei eksperimentinė elektroninė muzika-dainuojamoji poezija atliekama Gretos Ambrozaitės. Renginį vedė poetė Renata Karvelis.

296811683 5711976508813094 1514324060314781241 n

296687434 5711976818813063 403196962662157637 n

296788075 5711977275479684 7232220369254738705 n

MES JURBARKO KRAŠTO ŠVENTĖJE, SKIRTOJE DAILININKEI LIDIJAI MEŠKAITYTEI

Pirmąją šventės dieną, rugpjūčio 19-ąją, kultūros centro direktoriaus Arvydo Griškaus iniciatyva, bendradarbiaujant su Jurbarko krašto muziejumi, iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus parvežta dailininkės Lidijos Meškaitytės originalių darbų paroda. Kultūros centras organizavo parodos pristatymą ir muzikine dalį, kurioje dalyvavo pianistė profesorė Nijolė Ralytė ir operos solistas profesorius Vladimiras Prudnikovas. Renginį vedė kultūros centro direktorius Arvydas Griškus.
 
20220819 162439
20220819 153816
 
2-ąją šventės dieną, rugpjūčio 20-ąją kultūros centras atliko valandos trukmės koncertinę programą, kurioje debiutavo du nauji kultūros centro kolektyvai, tai: Viešvilės vaikų dainavimo studija (vadovė Kristina Martinaitytė-Glinskienė) bei muzikavimo studija „Chameleonas“ iš Smalininkų (vadovas Laurynas Antanaitis.) Taip pat savo dainas visiems skyrė moterų vokalinis ansamblis „Vėtrungė“ iš Viešvilės (vadovė Kristina Martinaitytė-Glinskienė).
Šventėje veikė kultūros centro kūrybinė erdvė, skirta Lidijai Meškaitytei. Joje apie dailininkę pasakojo direktorius Arvydas Griškus, kryžiažodį spręsti kvietė kultūrinės veiklos koordinatorė Inesa Kazikaitienė. Erdvėje kartu dalyvavo mūsų partnerės Simona Antanavičė iš Jurbarko rajono viešosios bibliotekos Smalininkų miesto filialo bei Violetos Galerija.
Vakarop Smalininkų mėgėjų teatro „Ąžuolynė“ aktoriai (koordinatorė Inesa Kazikaitienė), kartu su Jurbarko kultūros centro teatrų kolektyvais dalyvavo programoje teatro pieva „Lidija“.
 
 301592553 5796774440333300 7170657278101550390 n
 
Paskutiniąją šventės dieną, rugpjūčio 21-ąją, kultūros centras, kartu su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka organizavo renginį „Padėk taškelį krašto istorijoje“, kurį vedė Nomeda Marčėnaitė. Renginio metu atidengtas Lidijos suolelis, kuris finansuotas iš kultūros centro parengto projekto kultūros tarybai “Akvarelinės miniatiūros meistrei Lidijai Meškaitytei - 95. Unikalių darbų reprezentavimas ir tęstinumas šiandienos kūryboje” (projekto autorius A. Griškus). Smalininkų mėgėjų teatras „Ąžuolynė“ kartu su Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatru vaidino jungtinėje miniatiūroje „Lidija“ (režisierė Danutė Budrytė-Samienė). Po renginio kultūros centro darbuotojai visus kvietė į „Mažosios Lietuvos palaunagę“. (Už vaišes dėkojame Zitai Sakavičienei).
 
20220821 130951
20220821 124702
Renginiai finansuoti Jurbarko rajono savivaldybės ir Lietuvos kultūros tarybos.
 
„Dėl Lidijos Meškaitytės vardo premijos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“
 
KVIETIMAS
 
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre 2023 m. rugsėjo 28 d.  vyko  konferencija „Dailininkės Lidijos Meškaitytės kūrybos kontekstai“.  Konferencijos apibendrinimą ir nuorodą  į konferencijos video pranešimus rasite:
 
 
384490627 3597995760471061 5543663447257925927 n
 
Konferencija „Dailininkės Lidijos Meškaitytės kūrybos kontekstai“
 
2023-09-28, Smalininkai
 
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras
 
Rugsėjo 28 d.Smalininkuose įvykusioje konferencijoje „Dailininkės Lidijos Meškaitytės
kūrybos kontekstai“ atverta ne viena atodanga į dailininkės kūrybą, jos kultūrinę aplinką.
Pranešėjai analizavo jos darbus Lietuvos ir pasaulio meno kontekste, kalbėta apie šalia kūrėjos
buvusius žmones ir institucijas, buvo pristatyti atlikti darbai. Konferencijos dalyviai siūlė Lidijos
Meškaitytės atminties išsaugojimo gaires, kėlė klausimus ir formavo ateities problemas.
Konferencijoje dalyvavo žmonės, kuriems svarbi Lidijos kūrybos likimas: dailės
mokytojai, kultūros darbuotojai, atvyko delegacija iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus.
Diskusijose ir konferencijoje taip pat dalyvavo Jurbarko r. savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius, vicemerė Audronė Balčiūnienė, Smalininkų seniūnas Ramūnas Alminas.
 
Pranešėjai ir pranešimai
Dr. Arvydas Griškus, etnologas, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro
direktorius, pranešime „Lidija Meškaitytė: vakar, šiandien, rytoj“ pristatė dailininkės kūrybos
laikotarpį, ją supusius žmones, socialinę aplinką, problemas. Įvardijo, kas padaryta, siekiant
išsaugoti L. Meškaitytės gyvenimo palikimą, kūrybą, paminėjo žmones ir organizacijas, kurios
saugo dailininkės atminimą, pateikė pasiūlymus bei galimybes ateičiai.
Virginijus Jocys, etninės kultūros ekspertas, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus
vyresnysis rinkinio kuratorius, pranešime „L. Meškaitytės kūrybinis palikimas,
saugomas Lietuvos nacionaliniame dailėsmuziejuje, jo tyrimai ir sklaida“ pristatė Lietuvos
nacionaliniame muziejuje saugomus darbus, jų saugojimo reikšmę, aptarė bendradarbiavimo
galimybes.
Rasa Grybaitė, Vilniaus dailės akademijos licenciatė, vitražo dailininkė, Jurbarko Vinco
Grybo memorialinio muziejaus vadovė pranešime – „Miniatiūros žanro istorinė raida Europos
dailės kontekste“. Aptarė miniatiūros raidą Europoje, apibrėžė miniatiūros sąvoką.
Prof. Živilė Jasutytė, Vilniaus dailės akademijos tapybos dėstytoja, Įvietinto meno ir
scenografijos katedros profesorė, pranešime „Žmogus, paskendęs Lietuvos peizaže - Lidijos
antirealizmas“ pristatė dailininkę kaip XX a. II p. profesionalaus meno nepaveiktą autentišką
menininkę, jos siekį atspindėti tyliąją lietuvininkų mikrovisatą, kasdienybės peizažo ir objektų
 
pirmines idėjas. Miniatiūrinis formatas ir vyraujanti „nufigūrinto“ lietuviško peizažo tema yra
ryškiausias L. Meškaitytės tapybos antirealizmo bruožas. Dailininkės tapybos žvilgsnio
anatomija atskleidžia pagrindinį autorės kūrybos horizontą – nematomą žmogų.
Solveiga Petkevičienė, dailėtyrininkė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro tautodailės
specialistė – „Liaudies meistrės Lidos Meškaitytės kūrybos sąsajos su profesionaliąja daile“.
remiantis privačiais laiškais, kuriuos liaudies meistrė gavo 1957–1967 m., pranešėja atskleidė
tiesioginius ir netiesioginius jos ryšius su laikmečio kultūra, siekė išryškinti XX a. II p. Lietuvos
liaudies meistrus vienijančių organizacijų veiklą ir L. Meškaitytės vaidmenį jose. Pasitelkiant
svarbiausių miniatiūrų bei egotekstų analizę, identifikuojamos Meškaitytės kūrybos sąsajos su
profesionaliąja daile.
Sondra Simanaitienė Simana, rašytoja, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus
muziejininkė pranešime „Dailininkės Lidos Meškaitytės ir poetės Janinos Degutytės dvasinė
seserystė“ lygino dviejų to meto kūrėjų likimus, kūrybos kontekstus. Prisistatė jas globojusią
dailininkę Bronę Jacevičiūtę. Abi buvo įkalintos sunkios negalios, abi įkvėpimą, saugumą ir
nusiraminimą atrado gamtos namuose.
Aušra Jasiukevičiutė, dailininkė, skulptorė, meno lauko tyrinėtoja, Vilniaus dailės
akademijos lektorė– „Lidijos Meškaitytės kūrybos vertė Lietuvos ir pasaulio miniatiūros
kontekste“. Pranešime aptartos Lidija Meškaitytės akvarelinės miniatiūros, kurių analogų
nerasime Lietuvos ir pasaulio meno kontekste. Pranešėjos nuomone, miniatiūros išsiskiria
erdviškumu, spalvų švytėjimu, santūria minimalistine raiška. Kaip savojo krašto kūrėja, ji paliko
vizualinį liudijimą apie vietovę ir apylinkes, o peizažo, kaip meno žanro, galimybes išplėtė toli į
ateitį. Jos savitas ir unikalus poetinis peizažo traktavimas, absoliuti spalvinė ir erdvinė klausa,
autentiškumas nusipelno rimtų tyrimų.
Dr. Vidas Poškus, menininkas, kuratorius, dailės kritikas ir rašytojas, Vilniaus dailės
akademijos muziejaus direktorius pranešime „Šiek tiek Lidos Meškaitytės kontekstų“ analizavo
ir lygino, kaip įvairiomis formomis, idėjomis, sprendimais dailininkės kūryba turi sąsajųs u
įvairiais pasaulio ir Lietuvos menininkais. Pranešėjas teigė, kad idėjos plevena ore ir kartais jas
pasiima skirtingi autoriai. Kad dažnai kūrėjai kuria turėdami negalią, dvasinį skausmą, kad per
tai sukuriami unikalūs darbai.
Renata Karvelis-Jančiauskienė, rašytoja, kultūros lauko stebėtoja ir kritikė, Tauragės
krašto muziejaus „Santaka“ kultūros-edukacijų skyriaus vedėja, fasilitatorė pranešime „Atmintis
 
šiuolaikybėje: Lidijos Meškaitytės atvejis“ pasakojo, kaip konstruojama kultūrinė atmintis ir
pasidalijo gyvosios atminties fragmentu, t. y. trijų minučių trukmės Valdemaro Šimkaus
pasakojimu, kaip jo tėtis Juozas bendravo su Lidija, kokie glaudūs buvo Klaipėdos krašto
žmonių santykiai po to, kuomet Mažosios Lietuvos krašte nebeliko senųjų autochtonų.
 
Konferencijos auditorija
Savivaldybės atstovai, kultūros ir švietimo darbuotojai, smalininkiečiai, Lietuvos
nacionalinio dailės muziejaus delegacija.
 
Konferencijos apžvalga
Faktai. Lidijos Meškaitytės atminties ir kūrybos išsaugojimui po jos mirties atlikta daug
įvairių darbų: jos vardu Smalininkuose pavadinta gatvė, mokykla ir skveras; kūrinių
reprodukcijos eksponuojamos Vinco Grybo memorialiniame muziejuje Jurbarke ir Mažosios
Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre Smalininkuose; surinkta medžiaga apie jos kultūrinį ir
kūrybinį palikimą; prižiūrima sodyba; rengtos parodos; vedamos edukacijos, pamokos; pastatytas
atminimo suolelis Jurbarke; sukurta teatrinė miniatiūra; organizuoti Lidijos Meškaitytės vardo
konkursai, plenerai; 2022 m. Jurbarko r. savivaldybėje buvo paskelbti Lidijos Meškaitytės
metais; Lietuvos nacionalinis dailės muziejus išleido knygas, organizavo miniatiūrų originalų
parodas, dalį miniatiūrų suskaitmenino ir eksponuoja internetinėje LIMIS sistemoje.
Dailininkei oriai gyventi ir kurti padėjo Lietuvos ir Jurbarko rajono kultūros žmonės,
savivaldybės vadovai ir institucijos, Smalininkų įstaigų vadovai ir darbuotojai. Dailininkės
atminimo išsaugojimu rūpinasi nemažas būrys entuziastų.
Dailininkės istorine atmintimi rūpinosi ir rūpinasi Jurbarko rajono savivaldybė, Mažosios
Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras, Violetos galerija, Smalininkų Lidijos Meškaitytės
pagrindinė mokykla, Vinco Grybo memorialinis muziejus, Nacionalinis Lietuvos dailės
muziejus, Smalininkų seniūnija ir bendruomenė, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla,
sodybos savininkė ir turto paveldėtoja Ona Burneikienė.
Dailininkės kūrybai ir analizei svarbus istorinio konteksto, ją supusios aplinkos tyrimas.
Jos kūryba į raktas kultūrinės aplinkos istorijos fiksavimą, laikotarpio problematiką ir aplinką
Per asmenį atsiskleidžia Mažosios Lietuvos istorija, Smalininkų istorija ir Antšvenčių kaimo
istorija. Asmenybės biografija neatsiejama nuo kūrybos. Kol kas mes tik apgraibomis tyrinėjame
 
jos biografiją. Analizuojant, skirtingų disciplinų dėka, galima giliau ir plačiau suprasti Lidijos
fenomeną. Iškilios asmenybės tyrimas padeda suprasti ir tyrinėti krašto kultūrinę aplinką, istoriją.
Nacionalinio dailės muziejaus, nepriklausomų menotyrininkų, kultūros darbuotojų, atlikti
ir atliekami tyrimaipraplėtė kūrėjos kūrybinio lauko pažinimą. Tai nebaigtinis procesas.
Korespondencijos ir dokumentų tyrimais padaryta gera pradžia, bet nėra matomas pilnas
vaizdas dėl privačiai saugomos informacijos.
Tezės
Dailininkė Lidija Meškaitytė- krašto tapatumo simbolis.
Dailininkės kūryba kaip terapija.
Dailininkės kolekcija- nacionalinis turtas (toks pačios dailininkės suvokimas atsispindi jos
testamente).
L. Meškaitytei netinka liaudies menininkės pavadinimas. Ji sukūrė unikalų metodą,
kuriame atsispindi krašto spalvos, ypač daug žalios spalvos. Kūrybos išskirtiniai bruožai:
erdviškumas, švytinti spalva, gebėjimas valdyti šviesą, tobulas komponavimas liudija apie
dailininkės aukščiausią profesionalumą, kūrybos vertę ir galimybę ją pristatyti pasauliui žymiai
platesniame rate.
Dailininkė nėra viešinama užsienyje.Trūksta virtualaus turinio..
Didžioji dalis kūrėjos 1993 m. liepos 22 d. testamento įpareigojimų įvykdyti. Neįsteigtas
tik muziejus Antšvenčių kaime esančioje jos sodyboje (V. Jocys, Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus).
 
Išvadosir rekomendacijos
Strateginės. Dailininkės istorijos ir simbolio kūrimas.
Palikimo išsaugojimas ir administravimas.
Analizuoti ir aktualizuoti jos darbus. Rengti medžiagą dokumentiniam filmui, kurti
informacinę mediateką. Plėtoti kūrybinio palikimo tyrimus įvairiais aspektais. Apklausti
liudininkus ir atverti L. Meškaitytės archyvą, kurį valdo O. Burneikienė.
Didinti žinomumą tarptautinėje erdvėje (parodos užsienyje, informacijos vertimas į anglų
ir japonų kalbas).
Pristatyti dailininkės miniatiūrų replikas Vokietijoje ir Japonijoje: vokiečiams - tai ir jų
 
istorija, japonams - artima jų kultūrai panteistinė estetika.
Siekti modernesnio pristatymo, virtualioje erdvėje, ieškoti kuo įvairesnių būdų.
Kurti dailininkės muziejų.
Kurti virtualų muziejų, didinti informaciją internete – didinti galimybes pažinti menininkę,
jos kraštą, kūrybos unikalumą.
Spręsti L. Meškaitytės sodybos likimą. Svarstytini variantai: Lidijos Meškaitytės namai,
muziejus, jos vardo tyrimų centras, meno terapijos centras.
100 metų jubiliejaus minėjimas, paskelbiant 2027 m. dailininkės Lidijos Meškaitytės
metais Lietuvoje (skelbia Lietuvos Respublikos Seimas).
 
Einamosios. Kalbant apie Lidiją Meškaitytę nevartoti termino liaudies menininkė, kuris
neatitinka šių dienų realijų. Ji vertinama kaip profesionali menininkė .
Informacinės sklaidos, orientuotos ne tik į kraštą, regioną, bet į Lietuvą ir plačiau
aktyvinimas.
Inicijuoti iki šiol neliestų aspektų (negalios žmogus, netekėjusi moteris; sovietizacijos
įsiterpimas į kraštovaizdį ir kt.) ir jų įtakos kūrybai patyrinėjimą bei panaudojimą gilinant
dailininkės pažinimą.
Stiprinti bendradarbiavimą su Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi rengiant bendras
parodas, rašant projektus.
Stiprinti bendradarbiavimo keturkampį: Smalininkai, Jurbarko r. savivaldybė, Lietuvos
nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos menininkai.
Inicijuoti pirmojo leidimo knygosapie L. Meškaitytę pakartojimą, atvirukų rinkinio
išleidimą, teikiant projektus, partneriaujant su Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi (LNDM),
dėl finansavimo Lietuvos kultūros tarybai.
Komercija (suderinus su LNDM): pardavinėti atspausdintas ir įrėmintas geros kokybės L.
Meškaitytės kūrinių faksimiles. Pagaminti geros kokybės ir įtaigaus dizaino suvenyrų: užrašų
knygelių, pirkinių maišelių, kalendorių, magnetukų ir kt.
Ieškoti sąlyčio taškų su L. Meškaitytės rankraštinio ir foto palikimo saugotoja Ona
Burneikiene, siekiant bent jau nufotografuoti ar nuskenuoti jos saugomus dokumentus.
2024 m. išleisti straipsnių rinkinį konferencijos temomis.
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus įsipareigojimai: 2024 m. atnaujinti L.
 
Meškaitytės kūrybos virtualią parodą LIMIS sistemoje. 2024 m. atlikti pakartotinius kūrinių
tyrimus, konservavimą, esant reikalui ir galimybėms – restauravimą.
 
Muziejus jau yra – tik jis neturi formos, tvarkos, metodikos (A. Griškus).
Atminties sinchronizavimas – grįžimas atgal. Gyvoji atmintis - tai alternatyvios atminties
erozija. (Renata Karvelis)
 
Konferencijos pranešimų adresas internete:
 
Parengė Mažosios Lietuvos Jurbarko
krašto kultūros centro direktorius
dr. Arvydas Griškus
 
Projektas “ Miniatiūros meistrė Lidija Meškaitytė. Kūrybos analizė ir reprezentacija 2023
m.”
 
2023 m. iš projekto lėšų suorganizuotas trečiasis dailininkės vardo pleneras. Jame dalyvavo 6
menininkai, kurie sukūrė 45 miniatiūras. Darbai pristatyti bendruomenei, renginio Kafijos diena metu.
Plenero kūrinių paroda eksponuota kultūros centre nuo liepos vidurio iki lapkričio vidurio.
Menininkai palikto po vieną darbą miniatiūrų ekspozicijai kultūros centre Smalininkuose.
Rugsėjo mėnesį Smalininkuose organizuota konferencija “Miniatiūros meistrės Lidijos
Meškaitytės kūrybos kontekstai” Pranešimus skaitė 9 pranešėjai: istorikai, etnologai,
menotyrininkai, kultūros darbuotojai. Pranešimai įrašyti ir išaugoti, kultūros centro archyve, bei
įkelti į internetą viešam nadojimui.
20230928 16210420230629 12214120230626 114750
 
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Jurbarko rajono savivaldybė.
 

Nuorodos

jurbarko savivaldybe


jkc logotipas


viesvile logo1


smalininku kartodromas logo

 


Jurbarko turizmo ir verslo inforacijos centras


pagegiai